Kasepää Kala 2024 a. võistluse eeskiri.

 

1. Harrastuskalastajatel on keelatud võistluse alale püstitada telke.

2. Keelatud sõita võistlusalale mootorsõidukitega.

3. Keelatud püügile seada undasid ja muid kala püüniseid.

4. Ei ole lubatud püüda rohkem kui kolme püügivahendiga.

5. Ei ole lubatud käia võistluse ajal püüdmas tähistatud püügialast väljaspool.

6. Võistluste korraldajatel on õigus mitte lubada võistlema isikuid kes on viimase 2 aasta jooksul harrastuspüügi korra järgi tekitanud kahju kalastikule, rikkudes seadust ja püüdnud keeluajal, saanud selle eest karistust.